2 mars, 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Moderatvänner,

Jag vill börja med att önska Dig en riktigt skön midsommar!

Vi har haft budgetdebatt i kommunfullmäktige som final på vårterminen. Vi moderater har under mandatperioden jobbat ihop ett bra lag som utmanar styret och återigen bevisar vi att vår politik är den bästa för kommunen. Vi har dessutom ledamöter och vice ordförande som brinner för sina uppdrag och samtliga gjorde ett kanonbra jobb i talarstolen och debatten, och vi fick bra media.

Jag ägnade en stor del av debatten åt skolan, där jag påpekade vikten av mer undervisningstid och arbetsro i skolan. Barnen i Karlskrona har just nu världens längsta sommarlov och när samma barn går ut skolan i framtiden har de fått ett års mindre undervisningstid jämfört med barn från andra länder. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Därför anser vi moderater att undervisningstiden i svensk skola måste öka. Mer än hälften av lärarna uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla arbetsro. Lärare behöver kunna undervisa, istället för att upprätthålla ordning och reda, när de har tid med sina elever. Vi moderat satsar 145,8 miljoner kronor på skolan i vår budget i Karlskrona under tre års period, 44 miljoner kronor mer än socialdemokratern, för att möta volymökningar och höja kvalitén.

Flyktingkrisen hösten 2015 visade att svenska folket tog sitt ansvar och gjorde enorma ideella insatser. Vi ska självklart vara stolta över att kunna hjälpa de som flyr från våld och förtryck. Men det kräver att vi alltid står upp för våra grundläggande värderingar. Därför har vi moderater fokus på att det måste råda nolltolerans mot alla former av förtryck och otrygghet i vår kommun. I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse.

Ett starkt samhälle håller ihop. Då måste fler kunna skaffa sig sitt första jobb. Att dessutom antalet arbetade timmar ökar per medborgare är den avgjort viktigaste faktorn för att vi ska kunna finansiera välfärden i framtiden. Då kan vi inte acceptera att endast en tredjedel av alla nyanlända i Sverige fullföljer sin SFI utbildning, när svenska språket är den viktigaste förutsättningen för att kunna söka och skaffa sig ett jobb. Därför anser vi moderater att SFI och samhällsorientering ska vara obligatoriskt för att ta del av försörjningsstöd.

Nästa vecka kommer jag, Annicka Engblom och Hanna Ekblad att besöka polisen. Vi har fått oroande signaler om att det kommer bli en extra tuff sommar för polisen. Finns det inte tillräckligt med poliser i vårt län vet vi alla hur allvarligt det kan bli.

Med de utmaningar vi står inför kommer det att behövas stora insatser för att Karlskrona ska kunna hålla sig på rätt köl. Vi moderater kommer alltid vara beredda att hålla i rodret, men fram till dess kommer vi aktivt driva på för att öka tryggheten, ha en skola i toppklass och utveckla Karlskronas unika attraktionskraft.

Jag vill avslutningsvis tacka för alla glada tillrop, idéer och Ert varma engagemang. Njut av sommaren, Karlskronas skönhet, attraktionskraft, sol och skärgård. Jag hoppas att vi ses i sommar, och att Du har möjlighet att ansluta till moderaternas familjedag på Hanö den 21 augusti som vi i förbundsstyrelsen bjuder in till!

Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna i Karlskrona