2 mars, 2017

Vi måste våga ställa krav och stå upp för våra värderingar

cb13860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100

Vi står alltid upp för våra grundläggande värderingar. I vår kommun ska det råda nolltolerans mot alla former av förtryck och otrygghet. I vårt land har generationer före oss slitit i århundraden för att flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. Deras jobb ska vi hedra och deras jobb ska aldrig få bli ogjort. Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår kommun. Om vi är beredda att vika ner oss, sviker vi inte bara de tjejer och killar som växer upp i vår kommun, vi sviker också de människorna som flytt från krigets förtryck och förföljelse.

Därför kan vi aldrig acceptera någon form av diskriminering. Vi kan inte acceptera bidrag till antidemokratiska föreningar. Vi anser att kommunen aktivt ska arbeta med uppsökande verksamhet för att nyanlända tjejer och kvinnor kommer in i det lokala föreningslivet. Samhällsorientering och förståelse för vårt svenska samhälle och våra värderingar om alla människors lika värde ska stå högt på dagordningen när kommunen jobbar med integration på alla nivåer. Vi behöver hitta former för att kultur- och idrottssatsningar fördelas mer jämt mellan flickor och pojkar och vi vill ha ett HVB-boende för ensamkommande flickor.

Ett starkt samhälle håller ihop. Då måste fler kunna skaffa sig sitt första jobb. Att dessutom antalet arbetade timmar ökar per medborgare är den avgjort viktigaste faktorn för att vi ska kunna finansiera välfärden i framtiden. Då kan vi inte acceptera att endast en tredjedel av alla nyanlända i Sverige fullföljer sin SFI utbildning. Framför allt vi vet att svenska språket är den viktigaste förutsättningen för att kunna söka och skaffa sig ett jobb. Därför anser vi moderater att SFI och samhällsorientering ska vara obligatoriskt för att ta del av försörjningsstöd. Den som behöver samhällets stöd ska få det, men det är inte orättvist att ställa krav på den som får bidrag – tvärtom.

Med de utmaningar vi står inför kommer det att behövas stora insatser för att Karlskrona ska kunna hålla sig på rätt köl. Vi vill bygga en trygg, tillåtande och framtidsinriktad kommun som många väljer att bo i och vi är alltid beredda att hålla i rodret.

Camilla Brunsberg, oppositionsråd (M)
Gustav Nilsson, vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden (M)