2 mars, 2017

Måndagsbrev från Carl-Göran Svensson

CGSvensson uDet ställs många krav på att vara företagare i dagens Sverige. Som lantbruksföretagare det senaste året har jag noterat något som kan vara bra att veta för fler. Vi har bland annat krav att med jämna mellanrum gå utbildningar i hur vi hanterar växtskyddsmedel. För mig är det självklart att detta är en bra uppdatering om vad som händer i myndighets Sverige och bland olika produkter. Vi ska efter godkänt prov av fortutbildning få ett bevis på genomförd utbildning. Först kom det ett papper på detta. Det normala är att vi får ett litet plastkort att visa upp i samband med inköp eller andra kontroller. Motiveringen var att det var en ny leverantör, därför kom plastkort i början av oktober 6-7 månader efter utbildningen. Detta kan tyckas vara en bagatell men var hade hänt om jag som företagare inte gjort rätt.

Vidare har jordbruksverket infört ett system med att vi ska skicka in ett testprotokoll på våra växtskyddssprutor. Detta kan man i skrivande stund endast göra med Bank-id och protokollet får bara skickas in som PDF fil till jordbruksverket. Dessutom kan jag konstatera att deras system men betalning inte fungerar. Det är inte alla företag som har skanner, det rimliga hade varit att man kan kopiera och skicka till jordbruksverket men den möjligheten finns inte.

Som företagare måste du alltid betala i tid till staten, skicka in rapporter i tid annars finns det en risk att du får sanktioner av något slag. Men myndighets Sverige har tydligen inga skyldigheter mot enskilda företagare i vårt avlånga land. Problemet med ökad byråkrati har uppmärksammats av Christina Lunner Kolstrup , hon driver nu ett projekt via Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), ”Byråkratin i lantbruket belastar och kostar.” Hon studerar just nu hur regelverket har påverkat företagandet. De resultat som studien hittills fått fram, presenterades på en gård utanför Laholm i slutet av september och de lantbrukare som medverkade kunde själva ge exempel på hur lagstiftningen kan ställa till det. 2005 tog Regeringen ett beslut om att sträva mot förenkling för jordbrukare . Men trenden sedan dess har blivit ökade lagkrav istället. Det kommer bli intressant att följa Lunner Kolstrups forskningsstudie framöver.

Kommunfullmäktige på torsdag.
På detta sammanträde med kommunfullmäktige ska vi ta beslut om en ny taxehöjning i vår kommun, nu är det en höjning av miljötaxan. Vi moderater har föreslagit att införa ny taxa 2018 ska det finnas en risk och verksamhetsbaserad taxa i kommunen, vidare anser vi att den nya tekniken ska användas på ett effektivare sätt bland annat vid inskickning av rapporter till kommun. Vi föreslår 850 kr i timmen samt att antalet tillsynningstimmar minskar med 25 procent per objekt/företag från dagens nivå.

Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare moderaterna
Karlskrona kommun