28 augusti, 2017

Fler bostäder och en attraktiv kommun att bo och leva i

Vi moderater kommer alltid prioritera Karlskronas attraktionskraft. Vi vill skapa förutsättningarna för fler bostäder. Vi ska ta tillvara strandnära lägen både vid sjöar och i skärgården och en attraktiv landsbygd där många vill bosätta sig. Hela kommunen ska sjuda av liv, både på landsbygden, i tätorterna och inne på Trossö med en väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. Vi moderater vill fortsatta bygga ut antalet båtplatser och attraktiva hamnar för båtägare och båtgäster. Vi ska ha Sveriges bästa stadsmarina och fortsätta profilera oss med vår fantastiska och tillgängliga skärgård med en utbyggd skärgårdstrafik. I Karlskrona ska det vara enkelt att leva.

 Camilla Brunsberg (M), gruppledare och oppositionsråd