6 september, 2017

Vi måste våga ställa krav för att bryta utanförskapaet

Vi moderater tror på människors drivkraft, kreativitet och vilja att vara med och ta ansvar. Vi vill att alla ska kunna känna trygghet, delaktighet och framtidstro i Karlskrona. Vårt fokus är Karlskronas trygghet, attraktionskraft, och utveckling. Det ska byggas bostäder i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter. Vi ska fortsätta stärka det som är unikt med Karlskrona och öka attraktionskraften med god tillgång på bostäder och jobb.

 Karlskrona ska vara en kommun där människor vill bo och trivas, där människor vill skaffa barn och där människor vill bli gamla. Att växa och åldras i Karlskrona ska speglas av trygghet, gemenskap och delaktighet. Våra invånare ska känna sig trygga i sin vardag, barn och unga ska få de bästa förutsättningarna för att kunna rusta sig för sin framtid.

Vi vill ha en skola i världsklass där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential. Vi ska ha en trygg skola med hög kvalité där barn och ungdomar möter arbetsro och kreativa miljöer som väcker nyfikenhet, stimulerar och utvecklar.

Men för att Karlskrona ska kunna fortsätta utvecklas måste vi bryta det nya utanförskapet. Många har det bra i Sverige och Karlskrona samtidigt som svagare grupper står längre bort från arbetsmarknaden än tidigare och allt större grupper ställs utanför välståndsökningen. Det nya utanförskapet med ett ökande bidragsberoende och arbetslöshet riskerar att gå i arv. Bortom tillväxtsiffrorna döljer sig ett nytt utanförskap som drar isär samhället. Detta har också blivit påtagligt för invånare i Karlskrona, med kraftiga skattehöjningar både på riksnivå och lokalt, samtidigt som bidragsberoende ökar. När det saknas arbetskraft på företagen, i kommunen och inom sjukvården kan det inte vara en acceptabel utveckling att allt fler står utanför arbetsmarknaden, att bidragen byggs ut och att allt färre jobbar.

 Med bakgrund av detta vill vi moderater i Karlskrona göra skattelättnader för de som arbetar. Det är nödvändigt att höja kraven för att få bidrag för att det ska vara mer lönsamt att jobba, starta företag, driva företag och anställa än att leva på bidrag.

 Vi moderater kommer alltid vara redo att hålla i rodret, men fram tills dess kommer vi aktivt driva på för att för att öka tryggheten, ha en skola i toppklass, och utveckla Karlskronas unika attraktionskraft. Vi vill bygga en trygg, tillåtande och framtidsinriktad kommun som många väljer att bo i.

 Camilla Brunsberg, oppositionsråd och gruppledare för moderaterna i Karlskrona