31 juli, 2018

Företagsbesök

För oss moderater är företagande en förutsättning för en välfungerande välfärd och därför en av våra viktigaste frågor. I Karlskrona har vi ett eget råd som kort och gott kallas för Företagarrådet. Är du företagare och vill att vi ska besöka dig och ditt företag? Kontakta oss, dina synpunkter är viktiga för oss.

Nedan ser ni de företag som vi träffat och lite input från dem som vi tar med oss i vårt arbete för ett attraktivare Karlskrona.

Ögonklinik Felix Cullin

Sjukvården är en mycket aktuell fråga och här kan den privata vården avlasta och göra den offentliga vården mer effektiv. Företagaren uttrycker det själv som att här kan vi göra mer för mindre resurser samtidigt som vi kan ha mer fokus på verksamheten och patienten. Det hade varit bättre om politiken lagt mer fokus på att utveckla och skapa möjlighet för mer sjukvård än att fokusera på vinster och möjligheten till att begränsa företagens utveckling.

HS städservice

Valfrihet är en viktig kvalitets faktor i välfärden. Vi informerades mycket om samverkan med bl a kommunen som inte alltid fungerar. Saknas information om privata aktörer t ex till anhöriga. Privata aktörer har stannat upp.

Myndigheten inom omsorgen ska vara neutral och det är individens behov som ska få styra.

Lampfabriken

Sveriges första lampfabrik. Har egen tillverkning i familjegenerationer och är mycket unikt. Fabriken har en mycket bra utveckling de senaste 6 åren. Flest kunder finns i stora städer och exporten är 10%.

De marknadsför Karlskrona med sina namn på lampor (namn på öar i skärgården).

Nordic Camping

Camping Skönstevik ingår i Nordic Camping, sammanlagt 24 campingar i Sverige.

De investerar i campingen, senaste i restaurangen. Vill förlänga säsongen och satsa på golfbana.

Har möjligheter till tillfälliga boende lösningar.

Roxtec

Har svårt att rekrytera personal från Karlskrona (saknas kompetensen). Här behöver vi sätta in gemensamma insatser för att attrahera rätt kompetens. Betonar viktiga faktorer för företags utveckling: kommunikationer, tågförbindelse som man kan lita på, internationell skola- engelska skolan, kvalité i skolan.

Grundades 1990, säljer säkerhetsprodukter, mest export.

För företagarrådet Karlskrona,

Emina Cejvan