15 januari, 2024

I ÅR BLIR DET SVÅRARE ATT VARA KRIMINELL I SVERIGE!

Ⓜ Kommunstyrelsens ordförande Emma Swahn Nilsson och justitieminister Gunnar Strömmer skriver tillsammans i Sydöstran (måndag den 15 januari) om att det nu blir svårare att vara kriminell i Sverige.
👉Vår plan är tydlig; vi ska slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga. I botten ligger historiskt stora resursförstärkningar till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.”
Redan under 2024 kommer vi att se resultat av det här arbetet. Månad för månad blir det svårare att vara kriminell i Sverige
.
✅Januari: Dubbla straff för grovt vapenbrott. Vi dubblar minimistraffen för den som hanterar vapen eller sprängmedel, från två års fängelse till fyra.
✅Februari: Vistelseförbud. Polisen ska ges möjlighet att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet.
✅Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål i förebyggande syfte.
✅April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
✅Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
✅Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster. Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
✅Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, bland annat hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.