26 april, 2018

I Karskrona ska alla kunna lite på tryggheten

Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare vår fantastiska livsmiljö och attraktionskraft som finns i hela Karlskrona kommun. Vi har fantastiska tillgångar som skärgård, skog, natur och möjligheter till en rik fritid. En av de mest grundläggande förutsättningarna för livskvalitén är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I moderaternas Karlskrona ska alla kunna lita på tryggheten.

I en orolig tid med en omvärld som förändras och med en polis som har bristande resurser, samtidigt som en otrygghet breder ut sig i vårt samhälle vill vi moderater att kommunen tar initiativ för att öka tryggheten. 
Vi moderater i Karlskrona föreslår ett antal skarpa förslag för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Åtgärder som vi moderater vill att kommunen tar initiativ till:

 • Kräva mer polisresurser genom att bland annat uppvakta polisorganisationen och kräva att de tjänster som ska finnas i Karlskrona tillsätts och mannas upp.
 • Ansöka om tillstånd för övervakningskameror vid utsatta platser
 • Öppna en trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om till exempel otrygga platser
 • Tydliggöra samverkansavtalet mellan kommunen och polisen med tydliga krav och förväntningar samt uppföljning av dessa.
 • Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag
 • Utveckla vårt framgångsrika arbetssätt kring grannsamverkan för att förebygga inbrott i hemmet
 • Utöka antalet trygghetsvandringar till att omfatta större/fler delar av kommunen samt att detta görs regelbundet.
 • Utöka fältgruppens arbete
 • Bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information
 • Stärka samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar
 • Satsa och prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer
 • Prioritera och skapa en nolltolerans mot hedersvåld och förtryck

Idag på kommunfullmäktige har vi tagit initiativ till en särskild sakdebatt gällande tryggheten i Karlskrona. Vi tar din trygghet på allvar.

Camilla Brunsberg, gruppledare för moderaterna
Carl-Göran Svensson, vice gruppledare för moderaterna