15 maj, 2018

M: Vi sätter jobb, trygghet och välfärd framför bidrag

Moderaternas vårbudget presenteras i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men det finns en rad stora problem – och de växer istället för att minska. Snart vänder konjunkturen och tuffare tider väntar. Den stora frågan i höstens val kommer inte att vara vem som säger sig satsa mest på välfärden, utan hur såna satsningar blir möjliga. Moderaterna prioriterar jobb, trygghet och välfärd före bidrag.

Oförmågan att prioritera och oviljan att genomföra viktiga reformer har präglat den socialdemokratiskt ledda regeringens fyra år. Istället för att rusta Sverige för framtiden har Stefan Löfven och Magdalena Andersson höjt bidragen och varit passiva inför behovet av riktiga reformer.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Vänsterpartiet, har under mandatperioden höjt skatterna med 60 miljarder kronor och ökat statens utgifter med 100 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan svenskfödda och utlandsfödda vidgats. Fler är långtidsarbetslösa och färre studerar nu än 2014. När konjunkturen vänder nedåt står vårt land sämre rustat.

Styrkan i svensk ekonomi behöver användas bättre. I Moderaternas vårbudget visar vi att det går att göra riktiga prioriteringar.

Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polisen, skolan eller sjukvården. Eller tillbaka till skattebetalarna. Därför föreslår Moderaterna den största bidragsreformen sedan 1980-talet. Bland annat vill vi införa ett bidragstak som gör att summan av bidrag aldrig kan bli högre än lönen från arbete. Vi ställer också tydligare krav på den som har socialbidrag och föreslår en successiv kvalificering in i välfärden för den som är ny i Sverige.

Det går att låta välfärdens kärna och statens kärnuppgifter gå före bidrag – och samtidigt se till att det lönar sig bättre att arbeta. Vi sänker skatten på arbete med ett jobbskatteavdrag som både leder till att fler jobbar och ökar antalet arbetade timmar. Vi klarar detta eftersom ett stärkt försvar, fler poliser, kortare vårdköer och mer undervisningstid i skolan får gå före bidragen.

Med tydlig kompass går allvarliga problem att lösa. Moderaterna prioriterar välfärd före bidrag och har konkreta reformer för att rusta Sverige inför nästa lågkonjunktur.

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson (M)

Annicka Engblom
Riksdagsledamot Blekinge län (M)