2 mars, 2017

Inbjudan till Regionpolischefen Annika Stenberg

Idag har moderaterna Camilla Brunsberg, Roger Fredriksson och Annicka Engblom skickat en inbjudan till polischefen Annicka Stenberg. Anledningen till inbjudan är den rådande polisbristen i kommunerna.

Läs brevet nedan.

Hej Annika

Vi skulle med detta brev vilja bjuda in Dig till ett möte i Blekinge.

Under sommaren har oroligheter i främst Ronneby blossat upp. Nattliga bilbränder har medfört att våra invånare känner stor oro över sin säkerhet och man har utryckt det som att man upplever att polisen tappat greppet om staden. Kommunen har på eget initiativ anlitat vaktbolag som patrullerar våra gator och torg.

I början av sommaren besökte några av oss polisen i Karlskrona. Det var ett mycket bra möte och vi hyser stor respekt för Din personal här i Blekinge. Dock lämnade vi besöket med frågor om framtiden och en oro över att polisen i våra kommuner inte räcker till. För oss är det ytterst viktigt att våra invånare ska känna sig trygga i sin vardag. Att polisen ska ha möjlighet att komma när våra kommuninvånare behöver hjälp, men också att det finns resurser till det tidigare så framgångsrika brottsförebyggande arbete som bedrivits i våra kommuner.

Vi är angelägna om att få till ett möte med Dig för att ge vår bild av situationen och hur vi tillsammans ska kunna agera för att få fler poliser till vår region.

Välkommen till Karlskrona.

 Med vänlig hälsning
Camilla Brunsberg, oppositionsråd i Karlskrona kommun (M)
Roger Fredriksson, kommunalråd i Ronneby kommun (M)
Annicka Engblom, riksdagsledamot Blekinge (M)