10 september, 2020

Information från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Information från Carl-Göran Svensson efter sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 10 september.

I dag var det ett fåtal ärenden, som mest handlade om information. Vi fick bland annat information om kommunens lokalförsörjnings- och investeringsprocess. Vi moderater framförde att det måste finnas ett samarbete inför bygglovet, då detta är ett myndighetsbeslut och medborgarna ska ges möjlighet att avge sina synpunkter. Det måste också vara ett bra samarbete med de lokala företagarna, inför eventuella hyresavtal. Ska det vara en levande kommun, då måste kommunen se till helheten och inte bara sin egen verksamhet.

Endast ett förhandsbesked behandlades i dag och inga bygglov alls. Vi hade en diskussion och information om byggnation i Nättraby. Dels om nybyggnationen av förskola och äldreboende, dels om en ny detaljplan på gamla handelsträdgården i Nättraby. Det har inkommit en del synpunkter på dessa byggnationer och senare i höst kommer beslut att tas.

Carl-Göran Svensson (M)

2:e vice ordförande i miljö – och samhällsbyggnadsnämnden.