17 september, 2020

Senaste nytt från Camilla

17 september, 2020.

Den härliga hösten är på ingång och tiden går fortare än någonsin. De här två veckorna har varit intensiva med flertalet digitala möten, ksau, kommunstyrelsen och mycket annat. Våra gruppmöten är också igång och även om vi nog alla är överens om att det hade varit roligare att träffas fysiskt i en och samma lokal, så måste jag säga att det går riktigt bra med de digitala mötena.

I dag, torsdag, hade vi besök av riksdagsledamot Louise Meijer, som sitter i justitieutskottet. Vi träffades här i Karlskrona och pratade bland annat om hur vi tillsammans, lokalt och på riksnivå, kan skapa ett tryggare samhälle. I dag har Moderaterna presenterat tio åtgärder, för att stoppa kriminella gäng. Dessa åtgärder är:

  1. Dubbla straff för gängkriminella.
  2. Inför ett system med visitationszoner.
  3. Inför ett system med anonyma vittnen.
  4. Det ska vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng.
  5. Ge Polisen kraftigt förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar.
  6. Fler LVU-omhändertaganden för att hindra att barn fostras in i kriminalitet.
  7. En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: myndigheter ska dela all relevant information med Polisen.
  8. Nya riktlinjer till samtliga relevanta myndigheter att aktivt bidra i det brottsbekämpande arbetet.
  9. Fler gängmedlemmar ska utvisas.
  10. ”Go for the money” – det ska bli enklare att beslagta egendom från kriminella.

 

I början av den här månaden deltog jag på en minnesstund för Anders Jacobsson, vår moderata kommunrevisor, som avled i mars. Det var en fin ceremoni som hans familj arrangerade och jag gick dit tillsammans med Peter Glimvall. För er som kanske inte har sett det, så ligger det ett minnesord på vår Facebook-sida.

När vi hade våra gruppledaröverläggningar för en vecka sedan, diskuterade vi hur nästa kommunfullmäktige ska se ut med mandaten. Det har varit ett långt uppehåll sedan förra fullmäktige i juni, och Coronapandemin gör det fortfarande omöjligt för alla att vara på plats. Nu blir det ett möte med 39 ledamöter på plats och övriga deltar digitalt.

I går onsdag träffade jag representanter från Byalaget på Björkholmen. De är bekymrade över den markbit på Chapmansplan, som i dag är inhägnad med motiveringen att jorden är förorenad. Trots det leker barn dagligen där.

I tisdags hade vi ett långt sammanträde med kommunstyrelsen. Det var många ärenden på dagordningen och ett av de allra viktigaste handlade om Jämjö Kunskapscenter. Ombyggnaden har blivit dubbelt så dyr som det var budgeterat för och det har dragit ut på tiden. Nu är projektet i alla fall i gång. Ett annat viktigt ärende handlade om det nya villaområdet i Nättraby, Hejans Lycka. Även det projektet kommer att vara igång inom kort, vilket är bra eftersom det finns en stor efterfrågan av villor där.

Vi har nu ett relativt stabilt läge gällande Covid 19 i kommunen. Regeringen har beslutat att äldreboenden över hela landet återigen ska kunna ta emot besökare, från och med den 1 oktober. Trots det måste vi fortsätta jobba för att minska smittspridningen i våra verksamheter. Det ska vi göra genom att isolera viruset istället för att isolera våra äldre.

Camilla