6 juli, 2022

Jan-Åke Nordins viktigaste fråga.

Äldreomsorgen ska bygga på valfrihet, kvalitet, mångfald och flexibilitet

Karlskrona ska vara en plats där man gärna åldras och samtidigt känner trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Med en äldre och friskare befolkning måste boendeformer och omsorg förändras för att möta framtidens krav. Det ska finnas boendeformer för den som inte är i behov av omfattande vård men ändå är intresserad av att bo i närheten av andra seniorer för att inte känna sig ensam och för att känna trygghet. Äldreomsorgen ska även den kännas trygg och attraktiv. Bara för att man blir äldre så ska man inte fråntas sina valmöjligheter.