3 mars, 2017

Karlskrona kommun brister i sitt arbete i våld i nära relationer

Med anledning av de uppenbara brister som råder i socialförvaltningens arbete mot våld i nära relationer ställer moderaterna Camilla Brunsberg, oppositionsråd och Morgan Kullberg, andre vice ordförande i socialnämnden idag två interpellationer angående våld i nära relationer.

En enig socialnämnd, som redan idag har en hårt ansträngd ekonomi och ansträngd verksamhet, har konstaterat att det behövs en utökad budget för att kunna rekrytera och komma igång med arbetet gällande våld i nära relationer. Det socialdemokratiskt ledda styret, med Patrik Hansson i spetsen, har gett socialnämnden kalla handen, och politiskt prioriterat bort detta.

Karlskrona kommun brister också i att det saknas rutiner för att säkerställa att skyddade personuppgifter kommer ut.

Moderaterna i Karlskrona kräver nu att kommunen agerar för att komma tillrätta med de uppenbara brister som råder i socialförvaltningen gällande arbetet kring våld i nära relationer.

-Utsatta kvinnor och barn ska inte behöva betala priset för att det socialdemokratiskt styret i Karlskrona brister, säger Morgan Kullberg, vice ordförande i Socialnämnden.

-Snart kommer kommunalrådet Patrik Hansson att slå sig för bröstet gällande kommunens positiva resultat. Efter en skattehöjning om drygt 70 miljoner kronor årligen är det en stor provokation, och fullständigt omotiverat, att kommunens arbete med bland annat utsatta kvinnor och barn så kraftfullt brister, avslutar oppositionsrådet Camilla Brunsberg.

Båda interpellationerna kan ni läsa nedan

Interpellation våld i nära relation Morgan

Interpellation våld i nära relationer Camilla