3 mars, 2017

Uttalande från moderaterna gällande personalens situation i Funktionsstödsförvaltningen

Vi moderater har förstått att arbetsmiljön är och har varit ansträngd under en längre tid i funktionsstödsförvaltningen. Därför har vi som oppositionsparti valt att agera. Tyvärr lutar sig det socialdemokratiska styret tillbaka. Det är lätt att höja skatten, och sedan ignorera våra kommuninvånares behov av stöd och omsorg. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att vi ska kunna ha en hög kvalité på vår omsorg.

Efter flertalet verksamhetsbesök och diskussion med medarbetare har vi förstått att rådande situation inte är acceptabel. Vi beklagar detta djupt och känner med våra medarbetare och omsorgstagare. Vi accepterar inte den situationen som råder och har krävt att förvaltningen ska agera

På nämnden i december la vi moderater förslag om att förvaltningschefen skulle få i uppdrag att påskynda kvalitetsarbetet för att kunna påvisa bristerna för nämnden. Vi föreslog även att man skulle kunna titta på att införa mentorer ute i verksamheterna för att underlätta problematiken som finns kring arbetsledning och med arbetsmiljön. Detta valde tyvärr det socialdemokratiska styret som leder kommunen att rösta ner

Med denna insändare vill vi moderater vara tydliga med att vi inte accepterar den situation som råder inom funktionsstödsförvaltningen. Vi som oppositionsparti kommer att kräva att det socialdemokratiska styret omedelbart agerar och hanterar situationen som just nu råder så att våra medarbetare och omsorgstagare får bättre förutsättningar.

Vi moderater forsätter gärna att besöka våra medarbetare inom våra verksamheter. Ni gör ett fantastiskt arbete! Tack!

Emma Stjernlöf (M) 2:e vice ordförande Funktionsstödsnämnden

Camilla Brunsberg (M) Gruppledare och oppositionsråd