3 mars, 2017

Poliskrisen är ett faktum och något måste göras

Till statsrådet Anders Ygeman

Den nya polisorganisationens syfte var att fler poliser skulle komma närmare medborgarna, att tryggheten skulle öka och att polisens arbete skulle kunna utföras mer effektivt. Så har det inte blivit. Det har tyvärr blivit tvärtom.

Vi som skriver till dig är politiska företrädare för Blekinge. En av de viktigaste grundbultarna i vårt samhälle är att våra invånare känner trygghet och har en stark tilltro för rättsväsendet. Blekinge tillhör Region Syd som har fått uppleva ökat antal grova brott och har stora utmaningar för att våra medborgare ska kunna känna sig trygga. Media rapporterar om att Region Syd nu dessutom ska spara cirka 100 miljoner kronor under 2017 och att 90 procent av den besparingen kommer att bestå av personalneddragningar. Vi behöver fler poliser i vår region, inte färre. Du bär det yttersta ansvaret för att våra invånare ska kunna leva ett tryggt liv och uppleva trygghet i sin vardag. Ditt yttersta ansvar är att samhällets viktigaste funktioner som rättsväsendet och polisens insatser fungerar. Så är det inte idag. En företagare berättar i media att han har slutat ringa polisen, utan istället kontaktar väktare. I en av våra orter i länet råder det fullständig anarki. Narkotika sälj öppet på stadens torg, många äldre vågar inte gå ut och oskyldiga företagare utsätts för hot och utpressning. Vi kan inte ha det så här.

Vi förstår att du också känner till innehållet i generaldirektören Erik Wennerströms presentation under Folk och Försvar. Wennerström redovisar siffror om att cirka en tredjedel av alla kvinnor känner sig otrygga när de vistas utomhus och att 1 av 10 kvinnor väljer att stanna hemma istället för att gå ut. Trygghetsfrågan har nu blivit en jämställdhetsfråga, kvinnor upplever otrygghet och samhället klarar dessutom inte av att ge utsatta kvinnor den trygghet de behöver.

Blekinge behöver fler poliser. Det är inte rimligt att Blekinge och våra invånare ska behöva överlåta stora delar av sina resurser till Malmö. Vi kan inte öppet stå och se på när utredningar läggs ner för att det saknas resurser. Vi kan inte acceptera att kvinnor och äldre begränsar sitt sätt att leva för att regeringen inte klarar av att upprätthålla lag och ordning.

Unga lockas in i kriminalitet och andra blir utsatta för den, en kriminalitet som ni helt har tappat greppet om. Vi har inte råd att vänta till nästa val. Vi ledande moderater i Blekinge har träffat poliser, chefer inom polisen och förre detta regionpolischefen Annika Stenberg om Blekinges situation. Vi behöver fler poliser till Blekinge och vi behöver behålla de fantastiska poliserna vi har i vårt område.

Vi kräver fler poliser i Blekinge och önskar svar från dig hur du tänker lösa det!

Jeppe Johnsson, ordförande Moderaterna i Blekinge

Camilla Brunsberg, förste vice ordförande Moderaterna i Blekinge

Carl-Göran Svensson, andre vice ordförande Moderaterna i Blekinge