1 mars, 2017

Karlskrona kommun kommer få ett större pojköverskott än Kina

Varför ska flickor och kvinnor behöva stanna kvar i de krigsdrabbade områdena när det är flickor och kvinnor som är mest utsatta. Nu är det dags för Karlskrona att sluta ta emot enbart ensamkommande unga män och börja ta emot bara flickor, säger Camilla Brunsberg.

Vi moderater tycker det är sorgligt att Karlskronas tre manliga kommunalråd enbart valt att ta emot ensamkommande unga män. När argument kring vikten av att även skydda flickor från krigshärdar inte biter hoppas vi att de lyssnar på de konsekvenser som ett mottagande av bara män kommer att få i vår kommun.

Enligt forskning som statsvetarprofessorn Valarie Hudson tagit fram visar att ett överskott av män i ett samhälle kan kopplas till högre brottslighet och mer våld. Självklart kan det uppstå en frustration när en femtedel av alla unga män inte kan bilda familj och det innebär problematik för ett samhälle.

Vid årets slut gick det 123 stycken 16- och 17-åriga pojkar på 100 flickor i Sverige. I de ålderskategorierna är könsobalansen därmed större än i ettbarnspolitikens Kina. Eftersom flyktingmottagandet är högt, både i Karlskrona och i Sverige, får det dramatiska effekter på könsbalansen.

  • Ett nytt avtal med migrationsverket är på väg fram och kommer snart att behandlas av Kommunstyrelsen i Karlskrona. Då kommer vi moderater kräva att vi ska avsluta våra avtal gällande ensamkommande pojkar, och enbart ta emot ensamkommande flickor, avslutar Camilla Brunsberg.