1 mars, 2017

Pedagogiska måltider ska inte behöva kosta


Pedagogiska måltider på kommunens förskolor och skolor

Personalen på förskolorna/skolorna i Karlskrona kommun kan äta en pedagogisk lunch tillsammans med barnen till ett subventionerat pris.

En pedagogisk måltid innebär inte bara att äta tillsammans med barnen, utan också att lära dem bordskick och hur man umgås över en måltid. Dessutom ser barnen att läraren har en positiv inställning till maten, och till nya maträtter. Att äta tillsammans och ha ett trevligt samtal är både givande och lärorikt och kan därmed vara en stund av återhämtning och trygghet. Det bidrar även till en lugnare och mer trivsam matsituation.

Att lärarna i den situationen ska behöva betala för maten, om än till subventionerat pris, är inte rimligt. Social träning ingår i uppdraget. För andra redskap i sin undervisning behöver de inte betala, och det ska de inte behöva göra för redskapet under måltiden, det vill säga maten.

Vi moderater anser att de pedagogiska måltiderna är otroligt viktiga både i förskolan och i skolan. Vi föreslår därför att de pedagogiska luncherna ska vara kostnadsfria.

Moderaterna föreslår därför:

Att de pedagogiska luncherna för förskolans/grundskolans personal ska vara kostnadsfria.

Emma Swahn-Nilsson (M)

Ledamot