9 september, 2020

Krav verkar vilja driva en konflikt

Morgan Kullbergs svar i BLT den 9 september, på insändaren ”Svik inte Eko-maten i BLT den 5 september.

 

KRAV är en förening som lever på certifieringsavgifter. Dessa avgifter får vi alla vara med och betalar via de förhöjda jordbruksstöden som utgår till ekologiska jordbruk. När nu konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter minskar ser KRAV en möjlighet att öka sin omsättning genom att övertala politiker att införa kvoter på livsmedelsinköpen för att garantera stor tilldelning till det ekologiska. För en mer eller mindre helt skattefinansierad organisation är det kanske naturligt att vänder sig till politiken när man vill öka sin omsättning.

VD:n för KRAV tar upp flera argument där ekologiskt jordbruk skulle vara bättre än konventionellt men det saknas vetenskapliga bevisen för detta. Ekologisk produktion är endast ett sätt av många att producera livsmedel. Detta passar vissa lantbrukare och vissa konsumenter är beredda att betala extra för detta. I det offentliga anser tydligen KRAV att denna ökade kostnaden ska betalas genom minskad köttkonsumtion. Vad de KRAV anslutna köttbönderna tycker om detta kan vi bara gissa.

Karlskrona kommun behöver satsa mer på svensk och närproducerad mat. Detta skapar arbetstillfällen lokalt och bidrar till vår gemensamma försörjning. Blekinge är det län med lägst andel ekologisk jordbruksareal så att kvotera in ekologiska livsmedel vore kontraproduktivt för att öka andelen närproducerad mat. Det finns ingen anledning för Karlskrona kommun att blåsa upp efterfrågan av ekologiska livsmedel på artificiellt väg.

Kostavdelningens ekonomi är ansträngd. För att klara budgeten behöver det jobbas med säsongsbetonade livsmedel, se över specialkosten, effektivisera upphandlingen och se över organisationen. Någon fördyrande parameter som ekologisk kost finns det inte utrymme för. För att minska matsvinnet behöver vi servera den mat som efterfrågas oberoende av om det är animaliskt eller ej.

KRAV verkar vilja driva en konflikt mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk, när vi istället behöver öka vår totala produktion av livsmedel. Genom att bland annat skydda jordbruksmark, effektivisera och skapa bättre förutsättningar för jordbruket kan vi öka vår livsmedelsproduktion. Vi behöver även fler betesdjur för att bevara den biologiska mångfalden och underlätta för ett mångfasetterat jordbruk med många nischer som skapar spännande matupplevelser. Stödjer vi svenskt jordbruk bidrar vi till ett hållbart brukande och ökar vår självförsörjningsgrad.

Morgan Kullberg (M)

Lantbrukare och 2:e vice ordförande i Drift och servicenämnden