8 september, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 7 september 2020.

 

Kalmar har lyckats men inte vi.

 

Den här sommaren har den politiska minoriteten i Karlskrona, vid olika tillfällen, påpekat att kommunen utvecklas med nya bostäder. Det finns en viss sanning i detta, det kan inte förnekas. Men jag ställer mig ändå frågan: ”Varför lyckas man då inte med att få fler människor att flytta till vår kommun?”. Statistiken för det första halvåret visar en minskning med 109 personer. Jag har noterat att vid samma tidpunkt har Kalmar kommun passerat 70 000 invånare.

 Var gör Kalmar som Karlskrona inte lyckas göra? Det är en fråga som Karlskronas styrande minoritet måste fundera på. Det räcker inte att tillsätta ett planutskott och sedan tro att allt löser sig. Så enkelt är det inte. Min uppfattning är att miniroten som består av S, C och L, inte är överens om hur kommunen ska utvecklas.

 De senaste veckorna har jag träffat medborgare i olika delar av Karlskrona. En reaktion bland människor jag har träffat är, att politikerna i minoriteten inte har tagit till sig medborgarnas åsikter. Ska man lyckas med byggnation och utveckling av kommunen måste man lyssna på sina medborgare i större utsträckning än vad som har gjorts. Ett exempel är byggnationen av en förskola i Nättraby. Där krävde M och KD i kunskapsnämnden, att man skulle göra en trafikundersökning på gatorna i området. Detta rösta miniroteten ned i nämnden. På mötet med boende i Nättraby krävde medborgarna att miniroteten skulle ompröva sitt beslut och invänta dessa uppgifter för att hitta en bra lösning på trafiksituationen. Detta var enligt min uppfattning kommunalrådet Magnus Larsson (C) och kunskapsnämndens ordförande Håkan Eriksson (S) inte intresserade av.

Renovering av kyrkan på Tjurkö

Jag brukar inte skriva om vad som händer i kyrkans värld. Men med den information som jag fick i helgen, kan jag inte låta bli att kommentera det hela. Det kom då till min kännedom att man ska renovera kyrkan på Tjurkö. Antalet medlemmar minskar tyvärr i Svenska Kyrkan, så frågan är om det behövs fler kyrkor i vår hembygd? Att det kommer att kosta mycket pengar är nog alla överens om. Vi såg hur det gick med renoveringen av Fredrikskyrkan i Karlskrona.

I Jämjö pastorat finns det redan fem fungerande kyrkor och när vi tittar på antalet besökare, tror jag det är en stor överkapacitet på kyrkor.

Det finns en risk att Jämjö pastorat hamnar i samma situation som Stadsförsamlingen, det vill säga att det inte finns pengar till den vardagliga verksamheten i framtiden. Ni som står bakom beslutet att renovera kyrkan, satsa istället pengarna på utökad verksamhet i barngrupper och församlingshem. I Stadsförsamlingen har man fått minska på personalen på grupp av renoveringens höga kostnader. Jag tycker det är en lärdom att ta till sig.

Tyvärr tror jag inte att antalet medlemmar i Svenska kyrkan kommer att öka i framtiden. Snarare kommer nog ännu fler att lämna sitt medlemskap.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.