23 maj, 2017

Längre öppettider lördagar på Mältan

I Lördags var vi och kampanjade och pratade med invånare på Mältan. Det fanns önskemål om att öppettiderna på lördagar skulle utökas. Många hyr ett släp och hinner kanske bara med ett lass istället för två.

Man tycker också att allt som kommer in på återvinningsstationerna skulle vara gratis. Det är bättre att det kommer till stationerna än hamnar ute i skogsbackarna. Ett annat önskemål var att texten som finns på skyltarna vid Mältan ska vara både på fram och baksidan.

När det gäller nöjdheten på Mältan avser 75 procent att allt är mycket bra medan 20 procent tycker det fungerar bra. Endast 5 procent anser att det fungerar dåligt. Enligt moderaternas enkät på Mältan lördagen den 20 maj.

67 procent av de personer som vi träffade på Mältans återvinningstation tror att framtidens bil kommer att drivas med el. 27 procent tror fortfarande på bensin/diesel medan 6 procent tror på gasbilar.

Totalt fick vi in 90 svar på vår enkät denna lördag, vi kan sammanfatta det med att de som svarade på vår enkät vår mycket nöjda med mottagningen på Mältan men önskade lägre öppettider summerar Carl-Göran Svensson moderat vice ordförande i miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Det som var lite förvånande var svaret på framtidens drivmedel på våra bilar där fortfarande var tredje tror på Bensin/diesel. Vi hade nog förväntat oss att gas skulle haft en större andel av svaren avslutar Svensson.