18 maj, 2017

Moderaterna kräver att kommunen rustar upp och underhåller ridspåren i Bastasjö

Det S-ledda styret måste ändra sitt förslag om att orienteringsklubben, vardagsmotionärer och ryttare ska samsas i samma spår i Bastasjö.

Moderaterna i Karlskrona anser istället att kommunen ska rusta upp och säkerställa att befintliga ridvägar blir bättre underhållna, får en högre kvalité och utökas. De kräver nu att det S-ledda styret ändrar sitt förslag och istället rustar upp befintliga ridvägar och utökar dem.

Det är inte rimligt att det blir tillåtet att rida på de skid- och orienteringsspår som KSOK sköter och underhåller, som S-styret föreslår i de nya kommunala ordningsstadgarna. Istället måste kommunen utöka och förbättra separata ridvägar i Bastasjö.

-Tyvärr finns det idag ett förslag om att orienterare, vardagsmotionärer och ryttare ska behöva trängas i samma spår. Vi moderater anser att det finns ett stort ansvar att hitta sammarbetslösningar som är bra för alla. Därför vill vi moderater att kommunen tar initiativ till att befintliga ridvägar rustas upp, får ett bättre underhåll så att ridvägarna får en bättre kvalité och utökas, skriver Camilla Brunsberg i ett pressmeddelande.

Om man ser på hur föreningsbidragen är fördelade i kommunen så går den största delen av pengarna till idrotter där flest killar är delaktiga.  Moderaterna har länge arbetat för att pengar ska fördelas mer jämt mellan tjejer och killar.

-Ridsporten är en idrott som tilltalar både tjejer och killar, och i dagsläget är det en övervägande majoritet av tjejer som rider. Kommunen måste lösa så att även ryttarna kan rida i Bastasjö. Det finns ridspår men de behöver rustas upp, underhållas så att de inte växer igen. Kvalitén behöver höjas så att underlaget blir bättre, fortsätter Brunsberg.

– Om det krävs måste kommunen skjuta till pengar. Självklart måste det finnas förutsättningar för både ridsporten, orienteringen och friluftsliv i Bastasjö. Det är inte rimligt att orienterare, vardagsmotionärer och ryttare ska behöva dela samma spår. Därför vill vi moderater att kommunen tar initiativ till att utöka och förbättra separata ridvägar. Allt detta i samförstånd med de olika markägarna, tillägger Brunsberg

Idag sköter Karlskrona Skid och Orienteringsklubb motionsspåren i Bastasjö, vilket gör dem tillgängliga för både vardagsmotionärer och orienterare.

-Att spåren är tillgångliga för både vardagsmotionärer och orienterare är av stor vikt för folkhälsan och klubben sköter spåren föredömligt. Vi moderater kommer att återkomma med satsningar för ett mer utbyggt friluftsliv i vår budget. Vi kommer inte gå med på att det blir tillåtet att rida på de skid- och orienteringsspår som KSOK sköter och underhåller, som S-styret föreslår i de nya kommunala ordningsstadgarna. Istället måste kommunen utöka och förbättra separata ridvägar i Bastasjö, avslutar Brunsberg.

För mer kontakt kontakta

Camilla Brunsberg (M)
Oppositionsråd och gruppledare för moderaterna.
0709-31 30 01