3 mars, 2017

Måndagsbrev från Carl-Göran Svensson

I denna vecka börjar budgetarbetet i kommunen inför budget 2018 och planer  inför 2019 o 2020. Ser vi på kommunens plusresultat, ca 110 miljoner kronor, måste man fundera på varför medborgare inte får den service och välfärd som de borde få. Det är bara att se vad som händer inom socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Här har majoriteten inte levererat vad som krävs för en bra omvårdnad. Det är tydligen viktigare att visa upp ett resultat än att ge en bra välfärd till de som behöver det.

Det kommer att bli intressanta dagar de närmaste månaderna i budgetberedningen.

Säljö udde

I förra veckan kom det ett besked från mark- och miljödomstolen att de kommer att upphäva detaljplanen för Säljö udde. Denna plan har varit komplicerad under processen. Kommunen och Länsstyrelsen var överens om de sista bitarna innan den kom till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Efter detta beslut i kommunfullmäktige har detaljplanen överklagats. Nu anser mark och Miljödomstolen att den strider mot strandskyddet.

Denna plats har tidigare varit en militär angelägenhet i vår kommun som övergått i privat ägo. Där vill de nya ägarna utveckla turismen i vår kommun. Om vi i framtiden ska kunna bevara delar av de militäranläggningar som finns runt om i vår kommen och i landet måste de få en alternativ användning. För Karlskrona kommun kan Säljö udde bli en mycket intressant turistanläggning i framtiden. Det är bara att hoppas när ärendet ska behandlas av mark och övermiljödomstolen att de går på kommunens och länsstyrelsen förslag till ny detaljplan.

Företagsbesök

I fredags besökte jag tillsammans med Camilla Brunsberg och Hanna Ekblad Orkla i Fågelmara. Det var mycket intressant att se hur de har utvecklat sin tillverkning av olika produkter. Bland annat har de en ny metod för påfyllning av ketchupflaskan. I dag kommer det en patronliknande flaska som sedan blåses upp till full storlek. Med denna förändring har de sparat 90 procent av CO utsläppen.

Efter besöket där åkte vi vidare till PAMA studios i Kristianopel där Maxe Axelsson tog emot oss. Han har många intressanta projekt som sätter Kristianopel och Karlskrona på kartan inför framtiden.

Dagen avslutades med en träff på Stensvik där ett antal lokala företagare och föreningsföreträdare fick ge sin syn på hur de ville förändra och förbättra företagandet o utvecklingen av Kristianopel. Det finns önskemål om bättre kommunikationer och fiber bland annat. Det var en intressant dag i östra kommundelen.

Vem ska regera med vem?

De senaste dagarna har det i media varit en debatt om vem som ska regera med vem. Denna debatt är totalt ointressant. Vi vet alla att det är valresultatet den 9 september 2018 som bestämmer vem som får regera. Allt kan hända till valdagen. Vad händer om vi får ett nytt parti eller att något parti ramlar ur riksdagen. Det som krävs nu är en vision om hur de olika partierna vill leda landet efter den 9 september 2018.

Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona