9 mars, 2017

Måndagsbrev från Carl-Göran Svensson

Regeringen Löfven har svårt att leva upp till sina olika mål för ett bättre Sverige. Inför kongressen till våren ska man bland annat fatta beslut om vinster i välfärden. Vi fick besked för några dagar sedan att vården skulle vara undantagen. Efter påtryckningar från Jonas Sjöstedt har nu Löfven ändrat sig och tycker att det ska gälla all verksamhet. Det är inte Löfven som styr Sverige och vår framtid det är vänsterledaren Jonas Sjöstedt som styr vårt fina land in i vänsterns svarta hål. Risken finns att allt vad privat företagsamhet heter kommer att förstatligas om vi inte sätter stopp för Jonas Sjöstedts krav på hur vårt land ska utvecklas.

Demokratisk insyn.

Staten vill att vi som medborgare ska få insyn i olika verksamheter som de bedriver. Det kan tyckas vara en självklarhet i vårt demokratiska Sverige. Men verkligheten är inte riktigt sådan. När vi som kommunpolitiker ska fatta beslut om hur en kommun ska utvecklas, krävs det nya översiktsplaner som i sin tur blir detaljplaner i mindre eller större områden i vår kommun. Inför detta arbete krävs det en dialog med kommunens medborgare och olika intresseorganisationer. Det är ganska självklart att det ska vara så. Inför denna planering är det ett antal olika möten där förvaltningarna tar fram ett förslag. Sedan skickas det i god tid ut till medborgarna för ett samråd, med de olika förslagen.  Detta upplever de flesta medborgare som ett bra sätt att bli informerade och får lämna synpunkter. Innan möten med allmänheten äger rum finns förslagen på kommunens hemsida och när det gäller en detaljplan får de som bor närmast eller i området förslaget hemsänt till sig. En bra process i ett demokratiskt land.

Men när staten bygger vägar eller andra projekt då räcker det med en annons i en lokaltidning om att det är ett informationsmöte vid ett visst tillfälle. Dessutom skickar man inte ut sina förslag till de berörda eller lägger det på sin hemsida innan mötet ska vara. Det är först när medborgarna kommer till mötet med berörd statlig myndighet som allmänheten får del av förslaget.

Att som medborgare i denna situation kunna lämna synpunkter eller ställa frågor till statens företrädare är inte lätt, när man t.ex. inte kunnat studera förslaget innan mötet äger rum. Jag uppfattar det som att ibland vill inte de statliga myndigheterna ta en diskussion med medborgarna. Vi är statens företrädare och fattar ändå beslut.

Jag tror att staten har mycket att lära av den kommunala demokratin och hur vi för dialoger med medborgarna för att på bästa sätt kunna utveckla kommunerna. Det är inte möjligt att vi som företrädare för kommunen skulle kunna hanterar en detaljplan som staten hantera sina planer för t.ex. vägbyggen.

Årsmöte
Ramdala moderatförening
Du är välkommen till vårt årsmöte den 12 mars kl. 17.00 i Ramdala församlingshem. Vi har årsmötet tillsammans med Jämjö moderatförening.

 
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona