9 mars, 2017

Vi moderater tror på dialog och vi brinner för jobben i hela vår kommun!

Moderaterna i Karlskrona har startat ett företagsråd som organiseras av Gustav Nilsson, sammankallande och Emina Cejvan. Om du har idéer och tankar kring hur näringslivsklimatet i Karlskrona kan bli bättre är du välkommen att kontakta oss!

I fredags besökte jag, Carl-Göran och Hanna företag i den östra delen av Karlskrona. Först blev det ett besök på Felix i Fågelmara och sedan bar det av till PAMA Studios i Kristianopel.

Vi hade också bjudit in ett antal företagare och representanter från Fågelmara samhällsförening för en träff på Stensvik i Kristianopel. Träffen var välbesökt och vi fick många bra inspel om hur kommunen kan förbättra sitt arbete kring företagande.

Vi moderater prioriterar vår landsbygd och ett bra företagsklimat. Karlskrona erbjuder en fantastisk livsmiljö, och unika omgivningar med tillgång till skärgård, skog och natur. Vårt fokus är att det ska vara enkelt att bo och leva i hela vår kommun. Det behövs bredband, bra infrastruktur, goda kommunikationer och bra service i välfärden. Framförallt kommer vi att fortsätta jobba för fler attraktiva bostäder på landsbygden, i skärgården, i våra tätorter och inne på Trossö.

Vi moderater i Karlskrona jobbar för att:

  • Karlskrona ska ha Sveriges bästa företagsklimat
  • Karlskrona kommun måste erbjuda service i toppklass till företag som finns i kommunen
  • Karlskrona ska bli känt för att vara Sveriges bästa kommun att etablera sig i.
  • Karlskrona kommun måste kraftfullt prioritera att skapa förutsättningar för att jobben ska kunna växa fram i våra företag

Vi vill ha ett levande näringsliv i hela Karlskrona med fler jobb. Det ska vara enkelt och lönsamt att driva företag i vår kommun, det är så jobben växer fram och blir fler. Kommunen måste ha en service i toppklass till våra företag, så att det enkelt går att expandera, bygga ut och etablera sig i Karlskrona. Vi moderater nöjer oss inte med annat än att Karlskrona ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat. Våra ambitioner om att jobben ska bli fler kräver stora förändringar, både lokalt och nationellt. Vi moderater kommer att kämpa för att jobben ska bli fler och stannar kvar i vår kommun.

Camilla Brunsberg
Gruppledare