16 juni, 2020

Karlskrona den 15 juni, 2020.

PRESSMEDDELANDE.

Moderaterna i Karlskrona vill se en lokal Coronakommission

Coronapandemin har slagit hårt mot såväl världen som Karlskrona. Alla människors vardag har påverkats i olika grad och omfattning och Karlskrona kommun har, genom att införa ett flertal åtgärder, agerat för invånarnas bästa.

Men för att se konsekvenserna av pandemin och samtidigt avgöra betydelsen av kommunens olika åtgärder, anser Moderaterna i Karlskrona att en Coronakommission ska tillsättas.

En Coronakommission ska vara extern och icke politisk, för att på ett opartiskt sätt analysera vad som har gjorts bra och vad som kunde ha gjorts ännu bättre. Till exempel i arbetet med förhindring av smittspridning, hjälp till näringslivet och arbetssätt inom omsorgen.

  • Med en granskning och analys av kommunens arbete de senaste månaderna, kan vi stå rustade inför framtiden vid nya smittspridningar, säger Camilla Brunsberg, oppositionsråd.

Moderaterna i Karlskrona kommer att lyfta frågan under måndagens sammanträde med kommunfullmäktige.

  • Jag kommer att ta upp frågan om att tillsätta en Coronakommission under allmän frågestund i dag. Jag anser att det är en ytterst viktigt att vi får se en granskning av hur kommunen hanterar rådande situation, säger Camilla Brunsberg.