8 maj, 2017

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat.

I Moderaternas vårmotion finns satsningar som gör det mer lönsamt att arbeta, skattesänkningar för Sveriges pensionärer och satsningar på betydligt fler poliser samt ett starkt försvar.

I Lövens Sverige ersätter långvarigt försörjningsstöd vanlig lön, för allt fler. Detta är fel väg att gå. Sverige måste tänka om. Vi Moderater vill genomföra en stor bidragsreform med en strikt arbetslinje i försörjningsstödet och ett bidragstak. Och vi vill införa en successiv kvalificering till de svenska ersättningssystemen.

Vidare vill vi öka kvaliteten och tillgängligheten för att Sverige ska ha en vård och omsorg i världsklass. Med mer undervisningstid och fler skickliga lärare stärker vi kunskaperna i skolan.

Att bryta utanförskapet och se till att flera jobb skapas är avgörande för att Sverige skall kunna fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Hela Sverige skall jobba. Sverige behöver reformer som gör att det lönar sig bättre att ta första jobbet. Det måste löna sig bättre att skapa jobb och driva företag, att utbilda sig och att ta större ansvar på jobbet. Det skall alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

Vi måste ha nolltolerans mot dåliga skolor. Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats. Vi moderater jobbar för att stärka vårt försvar. Vi jobbar för tillväxt i hela Sverige och detta innebär att det måste vara lättare och enklare att bygga bostäder och inte för dyrt att ta bilen till jobbet, alla har inte möjlighet att åka kollektivt.

Vi måste ha en trygghet att lita på, det handlar naturligtvis om ett långsiktigt förebyggande arbete, skärpta straff och att få ordning på svensk polis. Vårt mål: Sverige skall ha minst 25000 poliser – senast 2025.

Några förslag från vårt budgetförslag.

  • Det skall alltid löna sig att arbeta
  • Bidragsreform för stärkt arbetslinje.
  • Lägre trösklar in på arbetsmarknaden
  • Trygghet att lita på i hela landet- minst 25000 poliser och 1300 fler civilanställda
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för låga inkomster. Ex 500 kr/månad för bussförare och lärare.
  • Krav på motprestation för dem som har försörjningsstöd.

Det är nu 16 månader kvar till nästa val. Vi moderater kommer att göra allt för att vi skall få en alliansregering i september 2018.

För moderaterna i Blekinge

Jeppe Johnsson (ordf), Camilla Brunsberg (1.v.ordf), Carl-Göran Svensson (2.v.ordf)