18 augusti, 2018

Moderaternas landsbygdsvallöften 2018


Vi moderater vill bidra till att hela Karlskrona kommun ska leva, och att landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorterna. I veckan presenterade vi 10 konkreta vallöften som kommer att stärka landsbygden i Karlskrona. Moderaterna i Karlskrona vill bl.a. att det ska finnas bra boende för alla, det behövs fler hyresrätter och trygghetsboenden på landsbygden. Möjligheten att anslutas till fibernätet ska utvecklas snabbare. Företagande ska underlättas på landsbygden genom en väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. Skolan på landsbygden ska bevaras, prioriteras och utvecklas.

Läs mer om Moderaternas samtliga landsbygdsvallöften 2018 här.