23 augusti, 2018

10 skarpa förslag mot hedersrelaterat förtryck och våld

Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige, och det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Den utmaning som hedersförtryck utgör sträcker sig över flera politikerområden. Att bemöta den enbart med lagstiftning är inte tillräckligt och löser inte de problem som den orsakar. De åtgärder som krävs måste vara breda och uppmärksammas av alla som kommer i kontakt med eller misstankar om förekomst av hedersrelaterat förtyck och våld – inom skolan, vården, polisen, socialtjänsten, föreningsverksamhet.

Moderaterna i Karlskrona kräver nolltolerans mot hedersrelaterat förtryck och våld i vår kommun. Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Värderingar som gäller utifrån svensk lag ska upprätthållas och värnas utan kompromisser. Det behövs tydliga regler och hårda sanktioner för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck, Moderaterna vill även förstärka lagstiftningen genom att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. För att öka tryggheten för kvinnor som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och annat våld, har Moderaterna i Karlskrona bl.a. följande skarpa förslag till lokala insatser:

● Arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld ska införas i Karlskrona kommun.

● Vi kommer införa integrationsplikt med obligatorisk utbildning i samhällsorientering, med utökad undervisning i värderingar utifrån vår svenska lagstiftning.

● Övergrepp i kommunens verksamheter måste alltid polisanmälas.

● En kvinnofridssamordnare ska finnas i Karlskrona kommun.

● Vi kommer införa huskurage inom allmännyttan, och även arbeta för att privata bostadsbolag ska ansluta sig.

● Kvinnojouren ska få tillräckliga och behovsprövade resurser utöver den garanterade finansieringen, så att deras arbete kan fungera fullt ut.

Läs mer om våra 10 skarpa förslag mot hedersförtryck och våld i nära relationer.