28 juni, 2024

Nu finns det SPÄNNANDE PLANER för Fisktorget i Karlskrona!

👉 På en presskonferens under torsdagen presenterade miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag som visar hur fisktorget kan utvecklas.
✅ Det som föreslås i förslaget är bland annat att kommunen ska låta bygga en lokal för en permanent restaurang.
👉 I anslutning till restaurangen föreslås att det ska finnas utrymme för biljettförsäljning för skärgårdsfärjorna som är tänkta att även fortsättningsvis utgå från Fisktorget.
✅ På Stakholmen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att man upprättar ett besökscentrum.
👉 Från och med början av juli och fram till mitten av september ligger förslaget ute för medborgardialog, där allmänheten får komma med synpunkter på förslaget. Den fjärde september kommer även ett samrådsmöte anordnas på Blekinge museum.
✅ Efter det kommer förslaget att bearbetas utifrån de synpunkter som kommit in till kommunen. Först därefter kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram en detaljplan.
Bild från BLT, presskonferens den 27 juni.
Carl-Göran Svensson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och förvaltningschef Kristina Stark.