1 mars, 2022

PRESENTATION AV PETER GLIMVALL

Fram till valet kommer vi att presentera kandidaterna på vår
Ⓜ️-lista till kommunfullmäktige!
I DAG:
NR 4 PETER GLIMVALL ⭐️
✅ VEM ÄR DU?
Jag är en ”Gyllene 56:a”, dock utan sportsliga meriter över huvud taget. Född i Halmstad och boende i Karlskrona sedan 1965. Jag har varit verksam inom Försvarsmakten/Marinen sedan 1975 och är nu pensionerad men fortsätter som reservofficer. Jag bor på Saltö, är gift med Agnetha och vi har 2 barn och 2 barnbarn. Jag har varit verksam inom Moderaterna sedan 1972 då jag gick med i MUF.
✅ VILKA FRÅGOR INOM KOMMUNPOLITIKEN ÄR VIKTIGAST FÖR DIG?
Samhällsfrågor som är viktiga för alla invånare i kommunen. Trygghet och säkerhet, infrastruktur och kommunikationer, kultur, en levande och tillgänglig stad och landsbygd. Värnandet av Örlogsstaden Karlskrona som ett kulturellt världsarv, är en annan viktig fråga för mig.
✅ DET HÄR VISSTE DU INTE OM MIG!
I min tidiga ungdom (för att träffa nya kamrater när jag kom till Karlskrona) så gick jag med i en teaterskola ett par år vilket var mycket lärorikt