28 februari, 2022

STRAFFA INTE FRISKOLORNAS ELEVER!

✅ Socialdemokraterna vill minska skolpengen till landets friskolor. För oss moderater är förslaget både orimligt och ogenomtänkt. Om förslaget får genomslag kommer flera friskolor att tvingas slå igen.
Socialdemokraternas förslag handlar om att friskolorna ska få en minskning av skolpengen med åtta till tio procent. Samtidigt vill S att de kommunala skolorna ska få ökad skolpeng för sina elever. Det här är ett utspel som får orimliga konsekvenser för åtskilliga elever bara i Karlskrona.
✅ I vår kommun har vi 40 grundskolor varav cirka nio är friskolor. Flera av dem har under många år visat ett högt studieresultat. Det är också därför många elever och deras familjer gör ett aktivt val och väljer en av dessa skolor. Cirka tjugofem procent av eleverna i våra grundskolor har valt bort den kommunala skolan.
✅ Socialdemokraterna talar om segregation. Att en minskad skolpeng till friskolorna, skulle leda till en minskad segregation är skrattretande. Och även om en del av friskolorna gör en vinst så ligger vinstgenomsnittet på 3,5 procent. Att då skära ned skolpengen med 8 till tio procent gör hela förslaget ännu märkligare. Vinsten återinvesteras ofta i den egna verksamheten. En friskola kan inte som en kommunal skola, med ett budgetunderskott, gå till kommunfullmäktige och begära mer pengar. De måste kunna göra vinst för att investera och hanterade ekonomiskt svåra åren.
✅ Det här är något som vi moderater inte kan acceptera. Och även om det inte finns en majoritet i riksdagen, som stödjer det här förslaget, är utspelet skrämmande. Segregationen i skolorna har ingenting att göra med friskolornas vara eller inte vara. Alla elever kan söka till alla skolor och det handlar om att faktiskt göra det egna valet. Men allra viktigast är att skolorna håller en hög kvalitet, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi.
✅ Vi moderater är tydliga med vår ståndpunkt; människor ska ha rätt att välja. Om ett sådant här förslag får genomkraft och därmed genomförts, då påverkas väldigt många människor. Eleverna som behöver studiero kommer att behöva bryta upp från sina invanda miljöer och slussas iväg till en helt ny skola där nya band ska skapas. Det här kommer enbart att få en negativ effekt för väldigt många barn och ungdomar.
✅ Socialdemokraterna har alltid sett rött när ordet friskola nämns, så deras motstånd och ställningstagande är egentligen ingenting nytt.
Oavsett om förslaget går igenom i riksdagen, eller inte, är utspelet ett tecken på oansvarigt handlande.
Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.
Emma Swahn Nilsson (M), 2:e vice ordförande i kunskapsnämnden.