3 februari, 2022

PRESSMEDDELANDE DEN  2 FEBRUARI.

EN SJÄLVKLARHET ATT STÖDJA SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET!

 

Sjöräddningssällskapet står för trygghet till havs och i skärgården. Men den ideella föreningen behöver pengar för att kunna säkerställa verksamheten som räddar liv. Något som Moderaterna i Karlskrona anser att kommunen måste hjälpa till med.

Sjöräddningssällskapets verksamhet bygger helt på ideellt arbete, medlemsavgifter och donationer, utan några som helst statliga medel. Nu har föreningen ansökt om 340 tusen kronor i bidrag, både hos Region Blekinge och Karlskrona kommun. Och för Moderaterna i Karlskrona är det en självklarhet att kommunen nu måste hjälpa till och det omgående.

  • För kommunen handlar om ett stöd på 170 tusen kronor. Det är väl investerade pengar till en förening som är helt ideell och som räddar åtskilliga liv varje år, säger oppositionsråd Camilla Brunsberg (M)

Pengarna som Sjöräddningssällskapet nu ansöker om behövs för flera ändamål för att säkerställa räddningsverksamheten. Deras sjöbod på Hasslö eldhärjades i somras och behöver återställas. Samtidigt har Sjöräddningssällskapet nu tillfälliga lokaler på i Handelshamnen på Trossö, för att kunna rycka ut snabbare från centrum. Att etablera en verksamhet på Hattholmen, gör att de ideella medarbetarna snabbare kan ta sig ut till havs, utan att behöva ta sig igenom trafikljus och bilköer vi en utryckning. För både Hasslö och Hattholmen behövs nu pengar till anslutning av vatten och avlopp, samt ytterligare avgifter för bland annat rivning, byggnadstillstånd och fiber.

Ansökan om ekonomisk hjälp ligger nu hos kommunen och Sjöräddningssällskapet väntar fortfarande på besked.

  • Det här är pengar som vi som kommun behöver hjälpa till med. Att stötta Sjöräddningssällskapet bidrar till ökad trygghet till havs och i hela skärgården och det här behöver hanteras omgående, säger Camilla Brunsberg.