10 februari, 2022

M-svar på insändare

DAGS FÖR ARBETSMARKNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE ATT BÖRJA NÄRVARA PÅ MÖTENA!
Denna insändare är ett svar till Lisbeths Bengtsons insändare i Sydöstran den 4 februari: ”Det är vuxenvärlden som misslyckas”
🔷 Inledningsvis vill vi för de läsare som inte aktivt följde torsdagens kommunfullmäktige förtydliga att det är ingen, från något parti, som vill att ungdomar utan kompletta betyg ska få ett blankt nej på sin ansökan till feriejobb. Moderaternas förslag (som förtydligades med ett ändringsyrkande) var att de ungdomar som inte nått godkända betyg ska erbjudas feriejobb i kombination med sommarskola. Detta förslag fick stöd av KD och SD, men sågades helt av övriga partier.
🔷 För den som saknar en fullständig gymnasieexamen är arbetsmarknaden idag oerhört tuff. Emina Cejvan lyfter i sin motion ett förslag som skulle kunna öka incitamenten för fler att vid
behov använda en del av sommarledigheten till att läsa upp sina betyg i de grundläggande ämnena. Detta kan så klart kännas väldigt trist när man som elev kanske redan är skoltrött
och helst hade velat vara ledig eller jobba istället, men är en viktig tidsinvestering för den enskilde individens framtid. Vi ser också en stor fördel i att få ett feriearbete och få känna på hur det är att komma ut och jobba, och möjlighet att lära känna nya kollegor. Vi tror att en kombination är det allra bästa, och redan idag erbjuds möjligheten att kombinera sommarskola med ett feriearbete för den som inte har godkända betyg. Vi ser dock en risk att elever i dagsläget kan välja bort sommarskola till förmån för ett feriearbete, vilket kan kännas lockande för stunden. Detta kan få förödande konsekvenser för elevens framtida möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden, om det leder till att man går ut gymnasiet utan en fullständig examen. Det leder lätt till att den unga individen hamnar i ett socialt utanförskap, då de allra
flesta arbetsgivare i dagsläget kräver minst en gymnasieexamen för att kunna erbjuda ett arbete.
🔷 Moderaterna i Karlskrona vill därför, i enlighet med Emina Cejvans ändringsyrkande, att Arbetsmarknadsförvaltningen ska utreda möjligheten att villkora sommarskola i kombination för att erbjuda feriearbete till de gymnasieungdomar som saknar godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Hur denna kombination ska utformas bör lämpligen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, i samråd med professionen.
🔷 För vissa kanske det passar att studera halvdag i sommarskola och jobba halvdagar med ett feriearbete, medan det för andra passar bättre att inleda sommaren med sommarskola, därefter få arbeta någon vecka, och sedan slutligen få avsluta lovet med några veckors välbehövd ledighet. Vårt förslag är en viktig åtgärd för att säkerställa att så få elever som möjligt hamnar i ett socialt utanförskap efter gymnasiet, och att så många ungdomar som möjligt får både läsa upp sina betyg vid behov, OCH komma ut och känna på arbetslivet. Vi vill ge varje barn möjligheten att lyckas uppnå alla sina drömmar, och tror att deras förutsättningar förbättras markant om de har en gymnasieexamen med sig i ryggsäcken.
🔷 Vi blev onekligen besvikna över att vårt förslag inte vann gehör under torsdagens kommunfullmäktige, men vi blev om möjligt ännu mer besvikna över att motståndarsidan inte ens bemötte vårt faktiska yrkanden, utan gjorde egna tolkningar och antaganden trots att detta förslag debatterats i inte mindre än tre olika instanser (Arbetsmarknadsnämnden – Kommunstyrelsen – Kommunfullmäktige). Det är dags för Arbetsmarknadsnämndens
ordförande Lisbeth Bengtsson att faktiskt börja vara närvarande på mötena så att hon uppfattar de förslag som väcks, och inte bara närvara. Väljarna borde kunna förvänta sig mer av en politiker med den timlönen.
Emina Cejvan, 2:a vice ordf (M) Arbetsmarknadsnämnden
Julia Melander, ledamot (M) Arbetsmarknadsnämnden