16 februari, 2022

Rapport från kommunstyrelsen

Camilla Brunsberg, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande informerar från tisdagens sammanträde.

 

STÖDPAKET TILL VÅRT LOKALA NÄRINGSLIV

I dag har vi enats om ett nytt stödpaket till vårt lokala näringsliv. Vi moderater har varit drivande i frågan och jag har själv haft överläggningar med styret. Det är avgörande att vårt lokala näringsliv får en återstart efter pandemin, det betyder allt för oss som lever, bor och verkar i Karlskrona. Med det här stödpaketet visar vi både våra medarbetare uppskattning samtidigt som vi stödjer vårt lokala näringsliv. Stödpaketet innebär bland annat att inga avgifter tas ut under 2022 för torghandel och uteserveringar, tillsynsavgifter inom miljö, bygglovavgifter i samband med uteserveringar, och tillstånds- och tillsynsavgifter för servering av alkohol. Vi har också tidigarelagt julgåva till kommunanställda i form av presentkort som kan användas lokalt.

STÖD TILL SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

Äntligen fick Sjöräddningssällskapet besked. Vi beviljade 170 000 kronor i bidrag för föreningens nya lokaler.

ÄLDREBOENDET EKLIDEN SKA FÅ NYTT KÖK

Vi har nu äntligen fattat beslutet om att äldreboendet Ekliden ska få ett nytt tillagningskök. I köket ska maten lagas till äldreboendet. Vi har nu säkerställt och tydliggjort, att maten som lagas på Ekliden inte ska skickas till förskolor och skolor. Vi anser att varje förskola och skola ska ha sitt eget kök där maten lagas från grunden. Det här är en stor investering på cirka 33 miljoner kronor och därför anser vi att beslutet som tas behöver ha ett hållbart underlag och det kan vi nu ställa oss bakom.

PROJKETERINGSTILLSTÅND FÖR KUNGSPLAN

Vi fattade beslut om projekteringstillstånd för exploatering av Kungsplan. Första steget för att kunna göra markförberedelser i området mellan Hoglands park och Centralstationen, för att kunna bygga kontor vårdcentral.

KULTURSKOLAN, TYVÄRR ÅTERREMISS FÖR ATT FÅ FRAM BÄTTRE UNDERLAG

Det politiska styret la ett återremissyrkande som både vi moderater samt Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom. För oss moderater är det viktigt att vi tittar på flera alternativ och inte fastnar i ett alternativ som inte sedan kommer att gå att genomförbara. Nya alternativ kommer att presenteras i juni. Vi ser fram emot att följa detta.

TRYGGHETSSATSNINGAR I KUNGSMARKEN

Staten finansierar en lekplats i Kungsmarken för tre miljoner kronor där Karlskronahem går in med en investering om 1,5 miljoner kronor för en dansbana, mot att kommunen investerar i en spontanidrottsplats och utegym. Vi moderater och Kristdemokrater ser gärna att man gör investeringar för att stärka tryggheten och öka attraktionskraften i Kungsmarken, speciellt när vi får statliga medel och Karlskronahem investerar. Vi hade dock gärna sett en ännu bredare satsning och att man i samband med detta beslut tog fram förslag på satsningar och tittade på möjligheten att investera i alla kommundelar. Även våra tätorter och landsbygden behöver satsningar på spontanidrottsplatser, aktivitetsytor och utegym. Men det fick vi tyvärr inte stöd av från styret.