16 februari, 2022

NU HAR VI ENATS OM ETT NYTT STÖDPAKET!

🔷Vi moderater har varit drivande i frågan och fick med oss övriga partier!
✅ Pengarna till stödpaketet omfattar 6,7 miljoner kronor.
Det är avgörande att vårt lokala näringsliv får en återstart efter pandemin, det betyder allt för oss som lever, bor och verkar i Karlskrona. Med det här stödpaketet visar vi våra medarbetare uppskattning samtidigt som vi stödjer vårt lokala näringsliv.
🔷 DET HÄR INEHÅLLER STÖDPAKETET BLAND ANNAT:
Inga avgifter tas ut under 2022 för:
⭐Torghandel och uteserveringar.
⭐Tillsyn för krisdrabbade företag inom hälsoskydd, som innehar köldmedia och/eller verkar inom servering av livsmedel.
⭐Eventuella bygglovavgifter i samband med uteserveringar.
⭐Tillstånds- och tillsynsavgifter för servering av alkohol.
DESSUTOM:
⭐Tidigarelagd julgåva till kommunanställda i form av presentkort som kan användas lokalt för att stimulera konsumtionen extra