20 augusti, 2020

Senaste nytt från Camilla

Den 20 augusti, 2020.

Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar. På grund av rådande omständigheter har det förstås varit en annorlunda tillvaro för de flesta av oss. Eftersom vi inte har kunnat resa och besöka släkt och vänner på samma sätt som en vanlig sommar, har vi fått lära oss att hitta nya umgängesformer och aktiviteter.

Vi har fått anpassa oss till att semestra här hemma, men trots det verkar det som att många av oss ändå har kunnat njuta av ledighet och semester. Nu är vi igång med vårt politiska arbete igen. Många frågor som vi måste ta tag i har förstås med Covid 19 att göra och vi står nu inför många praktiska frågor.

Smittspridningen i Karlskrona minskade i början av sommaren, men har nu återigen ha tagit fart på vissa håll. Det är allvarligt och ett misslyckande att vi återigen fått in coronaviruset på våra äldreboenden. Vi moderater kommer att fortsätta ta politiskt ansvar och agera för att minska riskerna för våra invånare.

Skolorna har nyligen öppnat och vi har ett ansvar för både elever och lärare för att de ska kunna vistas tryggt på sina arbetsplatser. Jag har hört att det råder trängsel på de kommunala gymnasieskolorna. Det gör mig både upprörd och bekymrad. Nu kommer vi som opposition återigen att driva på för att skydda våra kommuninvånare.

I våras fick vi igenom många av våra moderata förslag. Bland annat användande av skyddsvisir på våra äldreboenden. Det var helt rätt väg att gå. Vi behöver ta ytterligare krafttag för att hindra Coronavirusets spridning.

Därför ska vi fortsätta med vår moderata politik. Vi ska påverka och jobba med förändring och ta tag i frågor som gör skillnad för våra invånare. Vi ska visa att det är vår moderata politik som ger Karlskronas invånare en bättre vardag och tillvaro.

Camilla