21 augusti, 2020

Information från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Information från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, torsdagen den 20 augusti.
Mötet hade inga detaljplaner att ta ställning till, vilket brukar vara normalt efter semestern.
Vi hade ett ärende angående trafikstrategin i kommunen. Det finns delar i den som vi tycker är bra och det finns även en del som kanske ska förändras. Vi moderater kommer att samordna våra synpunkter från olika nämnder och inlämnade synpunkter i samband med att ärendet, behandlas i kommunstyrelsen innan det kommer till kommunfullmäktige. Vi moderater deltog därför inte i dagens beslut.
Vi fick en bra information om hur regelverket ser ut för Attefallshus. Idag får man ju bygga upp till 30 kvadratmeter på sin tomt. Men det måste anmälas till kommunen när man bygger. Sedan finns det regler för hur långt från grannens tomtgräns man får bygga. Det är även förbjudet att bygga ihop med befintligt hus. Om man ska bygga ett Attefallshus, ska man ta kontakt med kommunen.
Några bygglov beviljades och några fastighetsägare fick avslag på dispens från sophämtning och slamtömning.
Carl-Göran Svensson
2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden