13 september, 2019

Senaste nytt från Camilla

Vår viktiga politik

De två senaste veckorna har varit intensiva. Det märks mer och mer hur viktig vår moderata politik är, för att Karlskrona ska vara en kommun med en fungerande välfärd och trygghet.

Våra argument är starka. Vi stoppar förslag till beslut som inte är genomtänkta av det svaga minoritetsstyret och vi väcker opinion genom insändare och debattartiklar i den lokala pressen.

Vi har till exempel höjt vår röst genom att säga nej till att ta bort den nuvarande handlingsplanen, för arbete mot våld i nära relationer, innan en ny plan är upprättad. Detta sa vi absolut nej till, när kommunstyrelsen sammanträdde tidigare i veckan och med stöd av Kristdemokraterna fick vi igenom vårt yrkande.

http://www.sydostran.se/karlskrona/oppositionen-vann-kommunen-ska-gora-en-ny-plan-kring-vald-i-nara-relationer/?fbclid=IwAR0oUdvZI-nZh_cD85ifnHwf5P4oI39olR6kwHoyUjgh6ws49FwiOzsIjFU

Vår viktiga mat

Vi moderater anser också att de ekologiska målen inom kommunen måste ses över. Därför har vi lämnat in en motion till fullmäktige där vi belyser orimligheten i att köpa in ekologiska livsmedel från andra sidan jordklotet, när vi har närproducerade och likvärdiga här hemma i Blekinge. Även om dessa är konventionellt framställda. Morgan Kullberg och jag kallade till presskonferens om detta och den höll vi hemma hos lantbrukarparet Ivarsson i Ramdala.

http://www.blt.se/karlskrona/motion-narodlat-for-ekologiskt/?fbclid=IwAR3Ofd8J-UxCmCNbYTKmuURah9mOW-t8eysYbZeRC_ByJO2nEXIOI7XFQmw

Det osynliga styret

Det har stormat ordentligt i funktionsstödsförvaltningen den senaste tiden och resultatet är en förvaltningschef som nu lämnar sin tjänst. Den stora frågan för mig är; var befann sig de ledande politikerna när problemen inom förvaltningen började? Jag kan bara konstatera att styrets oförmåga att handla och agera är fortsatt påtagligt.

http://www.blt.se/karlskrona/oppositionen-de-styrande-ar-osynliga/

Våra viktiga företag

För att en kommun ska fungera, krävs naturligtvis ett bra företagsklimat. Snart kommer Svenskt Näringsliv att presentera årets rankning av företagsklimatet bland landets alla kommuner. Det som har märkts, sedan det nuvarande styret tog över 2014, är att Karlskrona hamnar på allt sämre placeringar i mätningen. Det ska bli mycket spännande att se var på listan vi hamnar i år.

Camilla