13 september, 2019

Konstiga förslag som påverkar miljön

Torsdagen den 12 september höll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sitt sammanträde.

Den moderata gruppen fick då igenom ett remissvar till Länsstyrelsen i Kalmar, angående nya regler för Lyckebyåns avrinningsområde.

Den 26 september ska miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ha en färdig skrivelse. I den ska moderaternas krav, om de föroreningar som går uppströms i Lyckebyån finnas. Ett exempel är de utsläpp som kommer från reningsverket i Långasjö, i Emmaboda.

Moderaterna anser att kommunen måste bevaka det som händer utanför kommungränsen. Detta framgick inte av förslaget till beslut.

Emmabodas reningsverk ligger söder om Emmaboda. Skulle det bli en breddning eller olycka där, kan Karlskronas dricksvatten bli odrickbart.

  • För oss moderater är det här en självklarhet att påpeka, säger Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Men det finns många andra konstiga förslag som motarbetar miljön. Det får till exempel inte finnas komposter närmare än 100 meter. En annan fråga är hur kommunerna och Länsstyrelsen har tänkt när det handlar om ersättning till de som blir drabbade av sanktioner och indragning i äganderätten.