10 oktober, 2019

Senaste nytt från Camilla

Den 10 oktober, 2019.

Tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen var både långt och intensivt och det var många viktiga frågor som skulle behandlas.

Hantering och beslut, av vissa ärenden, är för mig som moderat och oppositionsråd, under all kritik. Vi moderater gör därför alltid vårt bästa för att skapa bättre ordning.

Jag vill att ni medlemmar får ta del av de viktiga beslut som fattas i kommunstyrelsen. Framförallt de beslut som påverkar er och alla andra kommuninvånares vardag. Därför får ni här en sammanställning av de viktigaste frågorna från i tisdags.

Bland annat yttrade vi moderater oss över regeringens förslag, om att avskaffa det nuvarande reseavdraget. Vi står alltså inte bakom det förslaget.

Vi tycker att det är förvånansvärt, att både Centerpartiet och Liberalerna ställer sig bakom ett förslag som kommer att missgynna så många människor.

Det nya förslaget innebär att det nuvarande reseavdraget slopas helt. Istället införs en skattereduktion på 60 öre per kilometer, oavsett färdmedel. Avståndet, mellan bostad och arbetsplats, måste vara minst 30 kilometer och max 80 kilometer och då betalas ett fast dagsbelopp ut, som ska vara 20 kronor per dag.

Karlskrona har en utbredd geografi och det är många som bor på landsbygden, men som ändå har under 30 kilometer till jobbet. Enligt förslaget kommer de att drabbas hårdast eftersom de inte kommer att få göra några avdrag.

Om det nya förslaget går igenom, drabbas 200 000 svenskar. I Karlskrona kommer flera tusen invånare att märka av ytterligare en skattesmäll i form av minskad skatteåterbäring.

Ett av våra vallöften var att det ska byggas trygghetsboende i Rödeby. För ett par år sedan fick vi igenom en motion i fullmäktige om detta. Tyvärr har det handfallna och trötta minoritetsstyret, som ju ska hålla i rodret, inte tagit något initiativ till att förverkliga motionen.

Eftersom kommunen nu ska köpa den gamla prästgården i Rödeby, lade vi ett yrkande tillsammans med Kristdemokraterna.

I yrkandet ville vi att Karlskronahem ska se över möjligheterna för att bygga ett trygghetsboende på fastighetens mark. Som vanligt blev det svaga styret helt handfallna och vågade inte ställa sig bakom vårt konkreta förslag.

Förmodligen dröjer det, innan våra äldre får tillgång till ett trygghetsboende i Rödeby, men vi moderater återkommer i frågan.

Vi tog även beslut om en ny detaljplan i Torhamn. Vi tycker det är ett riktigt bra förslag, eftersom det behövs villor och bostadsområden i våra kustområden.

Däremot blev vi ytterst förvånade över att det politiska styret anser att vi skattebetalare ska finansiera en detaljplan åt privata markägare. Praxis i vår kommun, och i resten av Sveriges kommuner, är att markägare själva finansierar detaljplaner.

När det gäller styrning och ledning slirar det i vanlig ordning, när det svaga styret ska försöka hålla i rodret. Framförallt när det kommer till att slösa bort skattepengar. Självklart la vi moderater ett ändringsyrkande om att markägarna själva ska finansiera framtagandet av detaljplanen.

Det mest anmärkningsvärda på dagordningen var, beslutet om att entlediga förvaltningschefen på funktionsstödsförvaltningen. För cirka fem veckor sedan fick vi information om, att den dåvarande förvaltningschefen själv hade valt att sluta.

Enligt kommunens växel, jobbar hon inte kvar i kommunen och på dagordningen hade vi en föredragning av den ”nye” förvaltningschefen för funktionsstödsförvaltningen.

Trots denna röriga bakgrund fanns ett ärende om att entlediga förvaltningschefen. Tre gånger ställde vi frågan;  om den berörda personen fortfarande är förvaltningschef. Det vi kunde konstatera är att denna historia är både rörig och sorlig.

Vi moderater krävde, att det svaga styret själva ska få städa efter denna röriga hantering. Det fick vi också igenom, och därför ska ansvariga politiker från det svaga styret själva ta ansvar för att säga upp förvaltningschefen.

Dessvärre har den politiska ledningen hanterat hela denna historia på ett uruselt sätt. Ansvarigt kommunalråd meddelade via media,  att det ska ske förändringar i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen hade inte informerats om detta, och fick informationen via media. Därefter ändrade kommunalrådet historien efter hand, och påstod att ärendet hade fått en ny vändning.

Det här var mycket upprörande och en dålig personalpolitik. Det värsta av allt är att det har gått fem veckor och det finns människor av kött och blod bakom denna tråkiga och sorliga soppa. Hur ska vi kunna rekrytera bra chefer i framtiden, efter ett sådant här agerande av ansvariga politiker.

Jag har begärt, att uppgifter om rekryteringskostnader ska framgå i beslutsunderlaget. Dessutom ska avtalen mellan chef och kommun, bifogas.

Vi moderater vill ha ordning och vi anser att våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Då duger det inte att slarva med arbetsgivaransvaret. Jag är säker på att denna del kommer att fungera bättre i framtiden, och att de lyssnar på oss moderater.

Det är så många beslut som fattas av minoritetsstyret, som i förlängningen kommer att påverka våra invånare negativt.

När pengar används felaktigt, då blir välfärden lidande. Vi moderater ser hela tiden till Karlskronabornas intressen, och även om vi sitter i opposition lyckas vi ofta föra det svaga styret framför oss. När det gäller socialförvaltningen har de nu fått krypa till korset och skjuta till 40 miljoner kronor.

Vi fortsätter att kämpa, för att vår moderata politik ska nå ut till fler av våra invånare. Jag är säker på att vi kommer att lyckas.

Camilla