11 januari, 2018

Skolan ska anmäla brott som sker under skoltid

I media kan vi läsa om hur polisen vädjar till skolorna att anmäla brott. Vi moderater anser att det är självklart att skolan ska anmäla alla brott som begås i verksamheten och under skoltid Därför agerar ni våra ledamöter i Kunskapsnämnden

Idag har Kunskapsnämnden i Karlskrona arbetsutskott, då kommer Emma Swahn-Nilsson 2:e vice ordförande i Kunskapsnämnden lyfta frågan om det finns brott som begås i skolans verksamheter som inte polisanmäls.

–        Vi vill försäkra oss om att alla brott som sker under skoltid och under kommunens tillsyn anmäls. Karlskrona kommuns skolor ska vara en trygg plats där vi agerar om brott uppstår samt sänder ut viktiga signaler till alla att kränkningar, hot, misshandel, sexuella trakasserier mm inte får förekomma, säger Emma Swahn-Nilsson (M) 2:e vice ordförande i kunskapsnämnden.

 

–        Vi moderater i nämnden vill också veta om vi behöver skapa bättre verktyg för vår personal. Vi anser att det behöver finnas tydliga riktlinjer för de som polisanmäler. De ska känna sig trygga i att de har stöd i att anmäla, fortsätter Emma Swahn-Nilsson.