15 januari, 2018

Måndagsbrev den 15 januari 2018

Vi har nu kommit in i valåret 2018, det kommer med stor säkerhet bli ett spännande valår, med många debattinlägg och politiska utspel. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Vi måste få en valdebatt som är saklig och leder till framtidstro för vårt land.

På onsdag i denna vecka åker jag tillsammans med Magnus Larsson till Kosta för att få information om Rättviksmodellen. I samband med kommunfullmäktige i december bjöd jag in Magnus till denna konferens, det är bra att han lyssnade och åker med. I Rättvik har de en egen modell på hur de debiterar företagarna för tillsyningsavgifterna. Vi måste införa ett nytt debiteringssystem i Karlskrona som är mera rättvis. Det kommer att bli en mycket intressant dag.

På fredag ska vi träffa den politiska ledningen i Karlskrona angående situationen i kommunens skolor. Vi anser att det behövs en större satsning på skolan och en gemensam politik för hur skolorna ska byggas ut för att vara Sveriges bästa skola. Vi moderater representeras av kunskapsnämndens 2:e vice ordförande Emma Svahn Nilsson, oppositionsrådet Camilla Brunsberg och jag själv.

Vi återkommer om resultatet av dessa diskussioner när vi har konkreta förslag att komma med om vi lyckas med en gemensam plan för att nå toppresultat i skolorna.

Samrådsmöte Trummenäs

I veckan som gick var det ett samrådsmöte i Trummenäs angående en ny detaljplan. Det var ett välbesökt möte. Sammanfattningen av de åsikter som framkom på kvällen var att man ansåg att det blir för hög bebyggelse enligt förslaget. Jag kan hålla med de som tycker så. Trummenäs är ett villaområde som från början var ett friluftsområde med små och låga bostäder. De satsningar som är gjorda i Trummenäs de senaste åren har varit på enplans- och en och en halvplansvillor. På samrådsmötet framgick det att exploatören vill utveckla ett samhälle på Trummenäs där alla kommer att trivas. Att bygga höga hus är inte motiverat i denna miljö. Jag tycker vi ska gå varsamt fram i denna miljö när det görs nya etableringar av bostäder. Det finns andra platser som är mer lämpliga för högre byggnader än framför Golfbanevägen på Trummenäs.

 Nomineringsstämma

Måndagen den 12 februari kl. 17,30 har vi nomineringsstämma till kommun- och regionfullmäktigelistorna på Vämö center. Denna gång ska vi inte besluta om landstingslistan med anledning av sammanslagningen mellan Region Blekinge och Landstinget Blekinge till en ny region.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona