6 juli, 2017

Sommarbrev från Camilla Brunsberg

Bästa moderatmedlem!

Jag hoppas att du redan hunnit njuta av sommaren. I skrivande stund skiner solen och jag hoppas att det håller i sig så att alla barn som har sommarlov får möjlighet att njuta av sol och bad.

Våren har varit lite turbulent för oss moderater. Opinionssiffrorna har inte varit med oss och vi har en utmaning framför oss att vända trenden i opinionen. Jag är övertygad om att det kommer att vända men vi kommer att få jobba stenhårt för det. Vi har den bästa politiken för Sverige och vi har absolut de bästa konkreta förslagen för hur Karlskrona ska bli bättre.

Lokalt har vi fortsatt kämpa för att poliserna i Blekinge och Karlskrona ska bli fler. Vi har lanserat 12 konkreta åtgärder för hur Karlskrona ska vara en trygg kommun att leva i. Det som skrämmer mig är hur Socialdemokraterna i Karlskrona har lämnat walkover gällande kommunens kärnverksamheter. Att inte klara av att ge barn och unga det stöd och den utbildning som de behöver är en brist och ett stort nederlag för Karlskrona kommun. Jag tänker på brottsoffer, barn och unga som lever i våldsutsatta familjer men framförallt skolan som man inte kompenserar för volymökningar, utan istället låter man bli att skjuta till de ekonomiska resurser som behövs baserat på antal elever, vilket innebär stora besparingar. Det är i skolan, genom bra skolgång och bra utbildning för alla elever som vi lägger grunden för framtiden, inte bara för varje enskild individ utan även för hela Karlskrona som samhälle. Vi är dessutom det enda parti som lokalt lyfter frågan kring våld i nära relationer och hedersförtryck, som är ett ökande samhällsproblem lokalt i vår kommun.

Innan sommaren fattades det beslut om vilken budget som ska ligga till grund för kommunens verksamheter under 2018. Det blev en dyster budget som gick igenom i kommunfullmäktige. Det behövs just nu fler skollokaler eftersom vi behöver göra plats för alla nya elever som finns i vår kommun och det är alla partier överens om. Skillnaden är att det S-ledda styret i Karlskrona inte har pengar avsatta för att fylla de nya skollokalerna med innehåll. Det saknas pengar för att anställa pedagoger som ska ge våra barn och unga den utbildning de behöver för att stå rustade inför framtiden. I vår moderata budget finns det 51 miljoner mer avsatta till skolan de tre kommande åren. Vi är övertygade om att det är en avgörande fråga för Karlskronas framtid. Socialtjänsten får skära ner, man kommer inte att kunna sätta igång det förebyggande arbetet som behövs för att stävja det våld som ökar inom familjer, ofta i familjer med barn. Funktionsstödsförvaltningen får inte ekonomiska resurser att klara av sitt uppdrag enligt den lagstiftning vi har. Vi moderater kommer alltid att prioritera kommunens kärnuppdrag, nämligen en tillgänglig välfärd med hög kvalité och bra service till våra kommuninvånare.

Detta måste vi fortsätta berätta för våra kommuninvånare och vi har under våren lagt stort fokus på att synas och kampanja. Vi har tack vare alla våra förtroendevalda spridit vårt budskap genom kampanjer i sociala medier, frukostkampanjer vid centralstation, lunchkampanjer, kvällskampanjer, lördagskampanjer och vi har träffat våra invånare på återvinningsstationen Meltan. Flera tusen hushåll har fått En plan för Karlskrona i sin brevlåda. På lördag finns vi på Traktorsracet i Kristianopel och ni kommer att hitta oss på Skärgårdsfesten.

Avslutningsvis vill jag säga att det är roligt att vi fått så mycket respons angående intresseanmälan för att stå på våra listor och för att kunna ta ett uppdrag för oss moderater. Jag har själv rekryterat nya medlemmar de senaste dagarna. Trots sviktande opinionssiffror är vi många som vill vara med på resan att vända opinionssiffrorna och vinna valet nästa år.

Jag önska er alla en fantastisk sommar och tacka alla som kampanjar och jobbar för ett mer moderat Karlskrona.
Camilla Brunsberg, gruppledare och oppositionsråd