18 juli, 2022

Sophia Ahlins viktigaste fråga.

VARJE POLITIKER HAR ETT ANSVAR

I Karlskrona ska alla medborgare kunna lita på politiken och den kommunala organisationen. Varje förtroendevald politiker har ett ansvar gentemot medborgarna att hantera den gemensamma välfärden. Den styrande koalitionen har under två mandatperioder slösat bort skattemedel på långdragna utredningar, dålig koll på ekonomin och tillåtit skattemedel slösas bort från den gemensamma kassan utan någon som helst ansvarstagande och uppföljning. ”Det var någon annans fel” har varit styrets melodi de senaste åren. Det får vara nog med skatteslöseriet. Karlskrona har en enorm utvecklingspotential och den ska vi ta vara på.