20 juli, 2022

Carl-Görans viktigaste fråga.

Hela kommunen ska utvecklas och leva

Jag brinner för välplanerad samhällsbyggnad och innovativ stadsutveckling. Vi kan skapa ett Karlskrona med stor attraktionskraft genom att satsa på såväl centrum som skärgården och landsbygden.

Jag vill fortsätta att utveckla besöksnäringen i samarbete med de som bor och verkar i skär­gården. På så vis kan vi öka tillgängligheten till öarna och skapa en kommun med framtidstro.

Landsbygden och den småskaliga livsmedelsproduktionen behöver också en stark röst. Jag vill fortsätta att utveckla servicen i orterna utanför centrum.