3 mars, 2017

Vi moderater prioriterar skolan

Det socialdemokratiskt ledda styret i Karlskrona ska spara 15 miljoner kronor på skolan. Vi moderater stödjer inte detta förslag.

Skolan i Karlskrona står inför stora utmaningar. I dagsläget finns det skolor i vår kommun där endast cirka 60 procent av eleverna går ut skolan med godkända betyg eller där mindre än hälften av eleverna är behöriga till gymnasiet. Vi har två så kallade utanförskapsområden där mindre än hälften i arbetsför ålder arbetar och försörjer sig och sin familj. Det absolut viktigaste verktyget för att barn ska kunna forma sig en bra framtid är en bra och trygg skolgång. Det är dessutom ett av de viktigaste verktygen för att nå jämställdhet.

Efter en skattehöjning om drygt 70 miljoner kronor årligen är det en stor provokation, och fullständigt omotiverat, att kommunens arbete med bland annat utsatta kvinnor och barn så kraftfullt brister. Nu nöjer socialdemokraterna inte med besparingar på socialförvaltningen som har skett under hela mandatperioden, utan nu ska de dessutom spara 15 miljoner kronor på skolan.

Att lägga 15 miljoner kronors besparingar på skolan är orimligt!

Därför valde vi moderater att igår på kommunstyrelsen klart och tydligt säga nej till besparingar inom skolan, socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Camilla Brunsberg, oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Karlskrona