28 april, 2022

Vi kräver långsiktiga åtgärder

Ⓜ️VI KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR!
✅ Skeppsbrons kajkanter och dess konstruktioner är i dåligt skick. Säkerheten för dem som vistas på kajkanterna kommer att vara bristfällig inom kort och därför behöver en restaurering göras. Detta är en viktig fråga och säkerheten för människor måste ha högsta prioritering.
✅ Vi anser att åtgärderna ska vara långsiktiga och hålla för nästkommande 100 år.
✅ KAJERNA SKA DÄRFÖR INTE LAPPAS OCH LAGAS MED JÄMNA MELLANRUM!
Vi moderater har nu lagt ett tilläggsyrkande till ärendet som behandlas under dagens fullmäktige.
✅ VI ANSER ATT ALLA KAJER I KARLSKRONA SKA SES ÖVER OCH UNDERHÅLLAS KONTINUERLIGT!