3 mars, 2017

Vi måste sluta spara på kommunens funktionsnedsatta

Moderaterna i Funktionsstödsnämnden i Karlskrona är bekymrade över hur det politiska styret inte tar sitt ansvar när det kommer till dem som är mest beroende av kommunens hjälp och omsorg.

Genom dem socialdemokratiska regeringen har Funktionsstödsförvaltningen fått sämre ekonomi. Regeringen har beslutat om försämringar kring assistansen inom LSS vilket gör att Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona går back med 4,5 miljoner kronor. Detta kompenserar inte det socialdemokratiska styret för utan tycker istället att vi ska spara mer på våra funktionsnedsatta.

Regeringen har också tagit bort den halverade arbetsgivaravgiften för dem under 26 år och kompenserar inte fullt ut för detta. Här går Funktionsstödsförvaltningen back med 2,5 miljoner kronor.

Och det s-märkta kommunalrådet Patrik Hansson vägrar ta ansvar. Han vägrar kompensera för sin regerings beslut som straffar ut de funktionsnedsatta och vägrar också själv genom detta att ge våra funktionsnedsatta i Karlskrona möjligheten till en dräglig tillvaro.

På kommunfullmäktige i torsdags togs ett beslut om att Funktionsstödsnämnden ska fortsätta spara. Moderaterna med flera röstade givetvis emot detta men majoriteten fattade ändå beslutet. Att Patrik Hansson sen hänvisar till en kommande budgetdialog i vår gällande 2017 års ekonomi blir då inte trovärdigt. Man vägrade dessutom under 2016 konsekvent att lyssna på alla signaler om att ekonomin inte går ihop och att det är våra funktionsnedsatta som får betala. Socialdemokraterna är inte längre trovärdiga i dessa frågor!

”-Jag trodde verkligen inte att det var förenligt med socialdemokratisk ideologi att slå på dem som redan ligger, säger Emma Stjernlöf (M) andre vice ordförande i nämnden. Men här vägrar man ta ansvar och låter på så sätt våra funktionsnedsatta betala när socialdemokratin behöver spara”.