17 februari, 2022

VI MODERATER VILL SE NOLLTOLERANS MOT BIDRAGSFUSK!

Det finns människor som verkligen behöver ekonomiskt stöd. Det är också de som ska få bidrag. Det ska inte gå att lura till sig bidrag och utnyttja systemet.
För att åtgärda problemet med felaktiga utbetalningar vill vi:
✅Införa hembesök för att kontrollera boendesituationen. Ingen ska kunna lyfta bostadsbidrag och samtidigt hyra ut sin lägenhet i andra hand och därmed få dubbla inkomster.
✅Säkerställa att barn, i familjer med bidrag, har en hållbar boendesituation.
✅Kräva intyg som visar att det finns behov av att få bidrag till hyra och nödvändiga engångskostnader